Үйлчилгээний нөхцөл

Үйлчилгээний нөхцөл

  1. Бусдын нэр хүнд, эрх ашгийг хүндэтгэн үзэн сайтыг хэрэглэнэ.
  2. Хэрэглэгчийн оруулсан сэтгэгдэл, зураг, мэдээлэлд тухайн оруулсан хэрэглэгч өөрөө хариуцлага хүлээнэ.
  3. Бусдын нэрийг ашиглах, бусдын зургийг ашиглаж болохгүй.
  4. Шашины урсгал сурталчилсан агуулгатай мэдээлэлийг хориглоно.
  5. Элдэв бусдын нэр хүндэд халдсан мэдээлэл, худал, хууль бус, садар самууныг сурталчилсан мэдээлэл оруулахыг хатуу хориглох бөгөөд ийм мэдээлэл оруулсан хэрэглэгчийн эрхийг устгах хүртэл арга хэмжээ авна.
  6. Хувийн чатыг "Цахим гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба" уншиж байгааг анхаарна уу!
  7. Аватар зураг дээр зөвхөн өөрийн зургийг оруулна уу! Өөр хүний зураг , хуурамч зураг, өөр утга бүхий зураг оруулсан хүний зургийг админ устгана гэдгийг анхаарна уу!
  8. Сайтыг ашиглахгүй 6 сар болвол бүртгэл автоматаар устгагдана.
  9. Энэхүү үйлчилгээний нөхцөл нь хэрэглэгч сайтад бүртгүүлэх үеэс эхлэн зөвшөөрсөнд тооцон хүчин төгөлдөр үйлчлэх болно.